جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا)

لیگ یک فرانسه
بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 01150144 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) پاری سن ژرمن 21 15 5 1 42 18 24 50
2 01150142 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) نیس 21 12 4 5 34 18 16 39
3 01150159 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) مارسی 20 10 7 3 28 16 12 37
4 01168667 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) رن 21 10 4 7 40 19 21 34
5 01150148 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) موناکو 21 9 6 6 33 23 10 33
6 01167937 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لانس 21 9 6 6 36 29 7 33
7 01427424 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) استراسبورگ 20 9 5 6 39 25 14 32
8 01167931 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) مون پلیه 20 9 4 7 34 27 7 31
9 01150155 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لیون 20 7 8 5 28 27 1 29
10 01167947 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لیل 20 7 8 5 27 26 1 29
11 01169013 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) نانت 21 8 5 8 26 25 1 29
12 01201664 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) آنژه 20 6 8 6 26 27 -1 26
13 01437419 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) برس 21 6 7 8 26 33 -7 25
14 01168665 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) رنس 21 5 9 7 22 23 -1 24
15 01169233 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) متز 21 4 7 10 24 41 -17 19
16 01632666 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) کلرمون 20 4 6 10 20 36 -16 18
17 01167935 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) تروا 20 4 5 11 18 29 -11 17
18 01167933 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) لوریان 20 3 8 9 15 31 -16 17
19 01167929 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) بوردو 21 3 8 10 30 50 -20 17
20 01167953 - جدول لیگ یک فرانسه (لوشامپیونا) سنت اتین 20 2 6 12 18 42 -24 12