اخبار آبرسانی روستایی

آبرسانی با ۱۸ تانکر سیار به روستاهای اردبیل انجام می‌شود

آبرسانی با ۱۸ تانکر سیار به روستاهای اردبیل انجام می‌شود

علیرضا نعمت سلطانی در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: این آبرسانی سیار با تلاش رانندگان ناوگان آبرسانی از ساعت هفت صبح تا ۱۹ شب انجام ...

ادامه مطلب