اخبار آبفای اردبیل

آبرسانی سیار به ۲۲۰ روستای استان اردبیل

آبرسانی سیار به ۲۲۰ روستای استان اردبیل

علی اکبری‌فرد در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: آب از جمله مواد ارزشمند و غیرقابل جایگزین است که به صورت روزانه مصرف آن از اهمیت ...

ادامه مطلب