اخبار آزمایش رانندگی پیکاپ آسنا در شرایط خارج از جاده

آزمایش رانندگی پیکاپ آسنا در شرایط خارج از جاده

آزمایش رانندگی پیکاپ آسنا در شرایط خارج از جاده

به گزارش «اخبار خودرو»، طی چهار سالی که با آسنا به‌عنوان یک پیکاپ با مهندسی داخلی آشنا شدیم، آمیکو فرصت‌های زیادی برای بررسی این محصول ...

ادامه مطلب