اخبار آل خلیفه

رویکرد «قرون وسطایی» آل خلیفه با شرایط عصر کنونی همخوانی ندارد

رویکرد «قرون وسطایی» آل خلیفه با شرایط عصر کنونی همخوانی ندارد

به گزارش مهر به نقل از صوت المنامه، جمعیت «الوفاق» بحرین بیانیه ای را در خصوص اقدامات خصمانه آل خلیفه منتشر کرد. این جمعیت در ...

ادامه مطلب