اخبار آنومالی بالای دما همچنان ادامه دارد/ دما هوای کشور ۱.۵ درجه بالاتر از میانگین ۴۰ سال اخیر

آنومالی بالای دما همچنان ادامه دارد/ دما هوای کشور 1.5درجه بالاتر از میانگین 40سال اخیر

آنومالی بالای دما همچنان ادامه دارد/ دما هوای کشور 1.5درجه بالاتر از میانگین 40سال اخیر

احد وظیفه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، اظهار کرد: زمستان و بهار نسبتاً گرمی را پشت‌سر گذاشته‌ایم؛ در واقع هوا در زمستان بسیار آنومالی ...

ادامه مطلب
آنومالی بالای دما همچنان ادامه دارد/ دما هوای کشور 1.5 درجه بالاتر از میانگین 40 سال اخیر

آنومالی بالای دما همچنان ادامه دارد/ دما هوای کشور 1.5 درجه بالاتر از میانگین 40 سال اخیر

احد وظیفه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، اظهار کرد: زمستان و بهار نسبتا گرمی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ در واقع هوا در زمستان بسیار ...

ادامه مطلب