اخبار اجرای طرح رجیستری موبایل واره‌ها از ۱۲ تیر در گمرک فرودگاه امام(ره)

اجرای طرح رجیستری موبایل واره‌ها از 12 تیر در گمرک فرودگاه امام(ره)

اجرای طرح رجیستری موبایل واره‌ها از 12 تیر در گمرک فرودگاه امام(ره)

به گزارش تسنیم، علی سلیمانی اظهار کرد: مسافرین ورودی به کشور در بدو ورود در سالن مسافری گمرک و با مراجعه به همکاران ما می ...

ادامه مطلب