اخبار احتمال انتخاب پرچمدار دوم کاروان ایران از بین رشته‌های تیراندازی و تکواندو/ مراسم بدرقه لغو می‌شود؟

احتمال انتخاب پرچمدار دوم کاروان ایران از بین رشته‌های تیراندازی و تکواندو/ مراسم بدرقه لغو می‌شود؟

احتمال انتخاب پرچمدار دوم کاروان ایران از بین رشته‌های تیراندازی و تکواندو/ مراسم بدرقه لغو می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تسنیم، پس از توصیه کمیته بین‌المللی المپیک برای معرفی دو پرچمدار از سوی کشورها و همچنین توجه به عدالت جنسیتی، احتمال ...

ادامه مطلب