اخبار احمد علوی

کلیات زیست شبانه را قبول دارم/ خبر کذبی به من نسبت داده شد

کلیات زیست شبانه را قبول دارم/ خبر کذبی به من نسبت داده شد

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر احمد علوی منتخب شورای ششم شهر تهران با اشاره به نقل قولی که از سوی وی ...

ادامه مطلب
زیست شبانه را قبول ندارم/ خبر کذبی به من نسبت داده شد

زیست شبانه را قبول ندارم/ خبر کذبی به من نسبت داده شد

به گزارش تازه ترین ها به نقل از مهر احمد علوی منتخب شورای ششم شهر تهران با اشاره به نقل قولی که از سوی وی ...

ادامه مطلب