اخبار اختصاص درآمد ۱۱۵میلیاردتومانی عوارض آزادراه تهران ـ شمال به مناطق محروم

اختصاص درآمد 115میلیاردتومانی عوارض آزادراه تهران ـ شمال به مناطق محروم

اختصاص درآمد 115میلیاردتومانی عوارض آزادراه تهران ـ شمال به مناطق محروم

به گزارش تسنیم، سعید شاهسواری اظهار کرد:‌ به‌واسطه وعده قبلی رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص هزینه‌کرد عواید حاصل از تردد مسافران از آزادراه تهران ـ ...

ادامه مطلب