اخبار اداره کل منابع طبیعی اصفهان

ذوب آهن بیش از ۴ هزار درختچه را قطع کرد

ذوب آهن بیش از ۴ هزار درختچه را قطع کرد

محمدعلی کاظمی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طبق گزارش اداره منابع طبیعی شهرستان لنجان، کارخانه ذوب آهن برای دیوار کشی به علت مسائل امنیتی ...

ادامه مطلب