اخبار اردوی آمادگی، انتخابی تیم ملی بزرگسالان اسکیت اینلاین هاکی بانوان برگزار شد

اردوی آمادگی، انتخابی تیم ملی بزرگسالان اسکیت اینلاین هاکی بانوان برگزار شد

اردوی آمادگی، انتخابی تیم ملی بزرگسالان اسکیت اینلاین هاکی بانوان برگزار شد

به گزارش تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکیت، اولین مرحله اردوی آمادگی، انتخابی تیم ملی بزرگسالان اسکیت اینلاین هاکی بانوان در سال ...

ادامه مطلب