اخبار استعدادهای درخشان

نتایج آزمون های استعدادهای درخشان مردادماه اعلام می شود

نتایج آزمون های استعدادهای درخشان مردادماه اعلام می شود

به گزارش مهر، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛ مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، فهرست اسامی پذیرفته شدگان پایه های هفتم و دهم ...

ادامه مطلب