اخبار اسلامی: با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم

اسلامی: با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم/ اعضای هیئت مدیره ها به احکام ابلاغی تمکین کنند

اسلامی: با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم/ اعضای هیئت مدیره ها به احکام ابلاغی تمکین کنند

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم از ابلاغ دستورالعمل تعارض منافع خبر داد و اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ...

ادامه مطلب
اسلامی: با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم

اسلامی: با ویژه‌خواری اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی به شدت برخورد می‌کنیم

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم از ابلاغ دستورالعمل تعارض منافع خبر داد و اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ...

ادامه مطلب