اخبار اسلوونی

اسلوونی سفیر ایران را احضار کرد

اسلوونی سفیر ایران را احضار کرد

به گزارش مهر، خبرگزاری رسمی اسلوونی از احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد. این خبرگزاری افزود که وزارت امور خارجه اسلوونی در پی ...

ادامه مطلب