اخبار افزایش مرخصی زایمان

اعمال ۹ ماه مرخصی زایمان برای بانوان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی

اعمال ۹ ماه مرخصی زایمان برای بانوان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی

به گزارش مهر، مهدی شکوری اظهار داشت: اختیاری بودن اجرای قانون قبلی مرخصی زایمان باعث شکل گیری دادخواست‌های زیادی در دیوان عدالت اداری شده بود ...

ادامه مطلب