اخبار امداد جاده‌ای هلال‌احمر ۵۰ دقیقه بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران بدون تجهیزات به محل حادثه رسید!

امداد جاده‌ای هلال‌احمر 50 دقیقه بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران بدون تجهیزات به محل حادثه رسید!

امداد جاده‌ای هلال‌احمر 50 دقیقه بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران بدون تجهیزات به محل حادثه رسید!

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم؛ مریم جعفری یکی از خبرنگاران حاضر در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران، درباره وقوع این سانحه اظهار کرد: متاسفانه زمانی که ...

ادامه مطلب