اخبار امیرحسین مقصودی

فاصله زیادی تا ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جهانی ندارم

فاصله زیادی تا ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جهانی ندارم

به گزارش مهر، امیر حسین مقصودی یکی از جوانان آینده دار کشتی آزاد ایران محسوب می‌شود که روند پیشرفت خود را ار رده نوجوانان و ...

ادامه مطلب