اخبار امیرهوشنگ بیرشک

تولید روغن نباتی بیش از نیاز بازار است/ تقاضای کاذب مدیریت شد

تولید روغن نباتی بیش از نیاز بازار است/ تقاضای کاذب مدیریت شد

به گزارش مهر به نقل از انجمن صنایع روغن نباتی ایران، امیر هوشنگ بیرشک با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری بیش از ...

ادامه مطلب