اخبار انتصاب سرمربیان تیم‌های ملی شطرنج

انتصاب سرمربیان تیم‌های ملی شطرنج

انتصاب سرمربیان تیم‌های ملی شطرنج

به گزارش تسنیم، براساس اعلام فدراسیون شطرنج طی احکامی جداگانه سرمربیان تیم‌های ملی از سوی حسن تامینی رئیس فدراسیون معرفی شدند که به شرح زیر ...

ادامه مطلب