اخبار انجام ۲.۱ میلیون آزمایش فنی در پروژه‌های عمرانی کشور

انجام 2.1 میلیون آزمایش فنی در پروژه‌های عمرانی کشور

انجام 2.1 میلیون آزمایش فنی در پروژه‌های عمرانی کشور

به گزارش تسنیم، مجید کیانپور اظهار کرد:‌ آزمایش‌های انجام شده شامل انواع آزمایشات کنترل کیفیت عملیات خاکی، بتنی، قیر، آسفالت، مقاومت مصالح، غیر مخرب، شیمی ...

ادامه مطلب