اخبار انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ایران

دومینوی ۲ ساله بی‌تدبیری در بازار نهاده های دامی

دومینوی ۲ ساله بی‌تدبیری در بازار نهاده های دامی

به گزارش مهر، بازار نهاده‌های دامی در حدود ٢ سال اخیر، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشته، این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاده که ...

ادامه مطلب