اخبار انگیزه

مثبت اندیشی افراطی چه تأثیری بر زندگی ما می‌گذارد؟

مثبت اندیشی افراطی چه تأثیری بر زندگی ما می‌گذارد؟

اگر به شما بگوییم مثبت اندیش بودن تنها وقت تلف کردن است چه می‌کنید؟ به نظر شما این حرف احمقانه است؟ ۹۰ درصد افراد، مثبت ...

ادامه مطلب