اخبار اکبر افتخاری

توسعه مرکز داده صندوق بازنشستگی کشوری با حداقل هزینه اجرا شد

توسعه مرکز داده صندوق بازنشستگی کشوری با حداقل هزینه اجرا شد

به گزارش مهر، اکبر افتخاری با بیان اینکه از جمله طرح‌های سه‌گانه‌ای که روز پانزدهم تیرماه با حضور وزیر تعاون در صندوق بازنشستگی کشوری به ...

ادامه مطلب
تسریع در پرداخت هزینه های بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

تسریع در پرداخت هزینه های بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری

به گزارش مهر، اکبر افتخاری، از فراهم شدن امکان پرداخت ۲۴ ساعته هزینه‌های درمانی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش بیمه تکمیلی صندوق تا سقف ۵۰۰ ...

ادامه مطلب