اخبار ایران خودرو همچنان پیشتاز شرکت های خودروسازی کشور

ایران خودرو همچنان پیشتاز شرکت های خودروسازی کشور

ایران خودرو همچنان پیشتاز شرکت های خودروسازی کشور

به گزارش تسنیم، مطابق آمار وزارت صنعت،معدن و تجارت شرکت ایران خودرو با تولید 111 هزار 598 دستگاه انواع خودرو در جایگاه نخست شرکت های ...

ادامه مطلب