اخبار ایران ظرفیت تبدیل به هاب دریایی و بندری خاورمیانه را دارد

ایران ظرفیت تبدیل به هاب دریایی و بندری خاورمیانه را دارد

ایران ظرفیت تبدیل به هاب دریایی و بندری خاورمیانه را دارد

به گزارش تسنیم،‌ مجتبی یوسفی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی کشور در دوران تحریم و کرونا، همچون مجاهدان خاموش تلاش کردند و به ...

ادامه مطلب