اخبار ایرج کارخایی

بازرسی هوشمند کرونا در ۸۰ درصد ادارات استان سمنان انجام می‌شود

بازرسی هوشمند کرونا در ۸۰ درصد ادارات استان سمنان انجام می‌شود

به گزارش مهر، ایرج کارخایی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته پدافند زیستی ستاد استانی مقابله با کرونا به میزبانی استانداری درباره اجرای سیستم ارزیابی و ...

ادامه مطلب