اخبار بازی های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲

چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی مهر سال ۱۴۰۱ برگزار می شود

چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی مهر سال ۱۴۰۱ برگزار می شود

به گزارش مهر، این اقدام درفاصله کمتر از ۵۰۰ روز مانده تا شروع رقابت ها انجام و مقرر شد رقابت ها طی روزهای ۹ تا ...

ادامه مطلب