اخبار بلیت رایگان قطار به مناسبت “روز ازدواج”

بلیت رایگان قطار به مناسبت "روز ازدواج"

بلیت رایگان قطار به مناسبت "روز ازدواج"

به گزارش تسنیم، رضا عصاری معاون شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این که بر اساس این طرح به هشت زوج که تاریخ عقدشان ...

ادامه مطلب