اخبار بناهای تاریخی

۱۵۰ بنای تاریخی و گردشگری کشور به بخش خصوصی واگذار شد

۱۵۰ بنای تاریخی و گردشگری کشور به بخش خصوصی واگذار شد

به‌گزارش مهر، هادی میرزایی گفت: با وجود آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا و کاهش جذب گردشگران، تاکنون ۱,۶۵۰ میلیارد ریال جذب سرمایه مستقیم و حدود ...

ادامه مطلب