اخبار بنیاد 15 خرداد

کمک ۱۳ میلیونی به خانواده‌ها پس از تولد فرزند چهارم

کمک ۱۳ میلیونی به خانواده‌ها پس از تولد فرزند چهارم

به گزارش مهر، سید عبدالله ارجائی گفت: فلسفه ذاتی بنیاد ۱۵ خرداد رسیدگی به محرومین و مستضعفین است که در دوره مدیریت جدید و پس ...

ادامه مطلب
رونمایی از سامانه جامع خدمات اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد

رونمایی از سامانه جامع خدمات اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد

عبدالله ارجائی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: به دنبال حذف شرط مسلمان بودن از شرایط نامزد شدن در انتخابات و تصویب اصول ...

ادامه مطلب