اخبار بهره برداری و کلنگ زنی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهر جدید پردیس

بهره برداری و کلنگ زنی 2 هزار و 200 میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهر جدید پردیس

بهره برداری و کلنگ زنی 2 هزار و 200 میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهر جدید پردیس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، امروز در فازهای 8، 5 و 11، شش مجتمع تجاری، یک باب مدرسه و درمانگاه، با اعتبار 1003 میلیارد تومان به ...

ادامه مطلب