اخبار بگرام

تنش میان کابل و واشنگتن در مورد نحوه خروج از بگرام

تنش میان کابل و واشنگتن در مورد نحوه خروج از بگرام

مهر، گروه بین الملل: بعد از گذشت چند روز از اقدام نظامیان آمریکایی در خروج از پایگاه بگرام افغانستان، فرمانده ارتش این کشور عنوان داشت ...

ادامه مطلب