اخبار تامین ۵۵ درصد قیمت طرح ملی مسکن با وام/۵۱ هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن افتتاح شد

تامین 55 درصد قیمت طرح ملی مسکن با وام/51 هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن افتتاح شد

تامین 55 درصد قیمت طرح ملی مسکن با وام/51 هزار مسکن مهر و طرح ملی مسکن افتتاح شد

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری 51 هزار واحد مسکن مهر و طرح ملی مسکن، با تاکید ...

ادامه مطلب