اخبار تجارت ایران با افغانستان در مرز ماهیرود ازسرگرفته شد

تجارت ایران با افغانستان در مرز ماهیرود ازسرگرفته شد

تجارت ایران با افغانستان در مرز ماهیرود ازسرگرفته شد

به گزارش تسنیم،سید روح اله لطیفی  اظهار کرد : با آغاز فعالیت مجدد گمرک ماهیرود طی دیروز روز به دلیل انسداد مسیر خروج در بخش ...

ادامه مطلب