اخبار تصفیه خانه

تمام ظرفیت تصفیه‌خانه آب اردبیل به کارگیری شده است

تمام ظرفیت تصفیه‌خانه آب اردبیل به کارگیری شده است

علیرضا نعمت سلطانی در گفت‌وگو با مهر، اظهار کرد: هر چند منابع آب پشت سد یامچی ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما ...

ادامه مطلب