اخبار تعزیرات حکومتی استان مرکزی

جریمه بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی متخلفین در استان مرکزی

جریمه بیش از ۵ هزار میلیارد ریالی متخلفین در استان مرکزی

متخلفین بیش از صدور میلیارد ریال جریمه تخلف در سال ۹۹ به گزارش مهر بهرام براری ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با بیان ...

ادامه مطلب