اخبار توافق اولیه ایران و عراق برای اجرای راه‌آهن شلمچه-بصره

توافق اولیه ایران و عراق برای اجرای راه‌آهن شلمچه ـ بصره

توافق اولیه ایران و عراق برای اجرای راه‌آهن شلمچه ـ بصره

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، اوایل خرداد 98 هیئت وزیران به‌پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به‌نمایندگی از ...

ادامه مطلب
توافق اولیه ایران و عراق برای اجرای راه‌آهن شلمچه-بصره

توافق اولیه ایران و عراق برای اجرای راه‌آهن شلمچه-بصره

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، اوایل خرداد 98 هیئت وزیران به‌پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به‌نمایندگی از ...

ادامه مطلب