اخبار توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند/ ترکمنستان به خاطر ۳۲۰۰ دلار اجازه عبور هواپیمای ایرانی را نداد

توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند/ ترکمنستان به خاطر 3200 دلار اجازه عبور هواپیمای ایرانی را نداد

توضیحات شرکت زاگرس درباره پرواز تاشکند/ ترکمنستان به خاطر 3200 دلار اجازه عبور هواپیمای ایرانی را نداد

به گزارش تسنیم، منوچهر حاجی بنده مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس درباره آخرین وضع این پرواز گفت: تعداد مسافران این پرواز 70 نفر بوده و ...

ادامه مطلب