اخبار توضیح پلیس درباره برخورد با یک جانباز حین اجرای حکم قضائی: قصد خودزنی و آتش زدن خانه داشت

توضیح پلیس درباره برخورد با یک جانباز حین اجرای حکم قضائی: قصد خودزنی و آتش زدن خانه داشت

توضیح پلیس درباره برخورد با یک جانباز حین اجرای حکم قضائی: قصد خودزنی و آتش زدن خانه داشت

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ مراد مرادی در برنامه تلویزیونی درباره + منتشر شده مبنی بر برخورد پلیس با یک جانباز اظهار ...

ادامه مطلب