اخبار تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان به ترکیه اعزام نمی‌شود

تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان به ترکیه اعزام نمی‌شود

تیم ملی دوچرخه‌سواری بانوان به ترکیه اعزام نمی‌شود

اشرف ساکی، نایب رئیس بانوان فدراسیون دوچرخه‌سواری دراین خصوص به خبرنگار ورزشی تسنیم گفت: بعد از جلسه کمیته فنی برای شرکت تیم ملی در مسابقات ...

ادامه مطلب