اخبار تیم چوگان بانوان شهدا قهرمان استان تهران شد

تیم چوگان بانوان شهدا قهرمان استان تهران شد

تیم چوگان بانوان شهدا قهرمان استان تهران شد

به گزارش تسنیم، مسابقات چوگان بانوان، قهرمانی استان تهران با مشارکت تیم‌های شهدا و قصرفیروز برگزار شد.چوگان ‌بازان تهرانی در چهار چوکه به رقابت پرداختند ...

ادامه مطلب