اخبار جزئیات وصول مالیات از خودروهای لوکس/ داده های ۹۰ دستگاه اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرغت

جزئیات وصول مالیات از خودروهای لوکس/ داده های 90 دستگاه اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت

جزئیات وصول مالیات از خودروهای لوکس/ داده های 90 دستگاه اجرایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،‌ اخیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده است: اطلاعات کامل خودروهای لوکس یعنی خودروهایی که ارزش روز ...

ادامه مطلب
جزئیات وصول مالیات از خودروهای لوکس

جزئیات وصول مالیات از خودروهای لوکس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،‌ اخیرا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده است: اطلاعات کامل خودروهای لوکس یعنی خودروهایی که ارزش روز ...

ادامه مطلب