اخبار جمالی: مدالم تقدیم به همه دختران سرزمینم

جمالی: مدالم تقدیم به همه دختران سرزمینم

جمالی: مدالم تقدیم به همه دختران سرزمینم

به گزارش تسنیم، یکتا جمالی روز گذشته (٩ خرداد) با رکورد ٩٢ کیلوگرم در یک ضرب، ١١٦ کیلوگرم دوضرب و مجموع ٢ ٨ کیلوگرم مجموع، ...

ادامه مطلب