اخبار جمعیت خیریه تولد دوباره

کرسی جدید نماینده ایران در دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل

کرسی جدید نماینده ایران در دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل

به گزارش مهر، کمیته مشترک سازمان‌های غیردولتی وین (VNGOC) از بین ۱۲۰ نماینده معرفی شده توسط انجمن‌های غیردولتی فعال جهان نماینده ایران را به عنوان ...

ادامه مطلب