اخبار حسن صفات

تبدیل کارگاه‌های عمرانی غیر ضروری پل ولایت به فضای ورزشی

تبدیل کارگاه‌های عمرانی غیر ضروری پل ولایت به فضای ورزشی

به گزارش مهر، حسن صفات با اشاره به اینکه تصرف بخشی از معابر پایتخت توسط کارگاه‌های عمرانی رویه‌ای معمول در شهر تهران بود، گفت: با ...

ادامه مطلب