اخبار حسین تاریخی

نیازمند دیدی تحول گرایانه در آموزش و پرورش هستیم

نیازمند دیدی تحول گرایانه در آموزش و پرورش هستیم

حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در گفتگو با مهر در خصوص انتظارات از دولت آینده برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش ...

ادامه مطلب