اخبار خلیل حمدان

انتخابات ایران سیلی محکمی به بیگانگان بود/ تیری که به سنگ خورد

انتخابات ایران سیلی محکمی به بیگانگان بود/ تیری که به سنگ خورد

مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران جمعه گذشته برگزار شد. حضور پرشکوه و گسترده مردمی ...

ادامه مطلب