اخبار خوب، اما دور از وضع مطلوب

خوب، اما دور از وضع مطلوب

خوب، اما دور از وضع مطلوب

به نظر می‌رسد سایه شوم بحران کرونا به این زودی خیال برطرف شدن نداشته باشد و تاثیر آن همچنان بر بازار خودرو باقی بماند. برای ...

ادامه مطلب