اخبار خیزش مجدد افغانستان

خیزش مجدد افغانستان ؛افق و تأثیرات سیاسی و امنیتی آن برای ایران

خیزش مجدد افغانستان ؛افق و تأثیرات سیاسی و امنیتی آن برای ایران

نشست تخصصی و تحلیلی با عنوان «خیزش مجدد طالبان؛ افق و تأثیرات سیاسی-امنیتی آن برای ما» صبح امروز با حضور کارشناسان ارشد مسائل منطقه در ...

ادامه مطلب